آگهی رایگانclose
ارسال پاسخ
تعداد بازدید 636
نویسنده پیام
admin آفلاین

اگه نباشه جاش خالیه
ارسال‌ها : 96
عضویت: 20 /5 /1391
تشکرها : 1
تشکر شده : 1
دانلود رایگان کتاب html پژوهشي در علوم قرآن - حبيب الله احمدى
نام كتاب : پژوهشي در علوم قرآن

مؤلف : حبيب الله احمدى


فهرست مطالب:

پيشگفتار.
انگيزه قرآن .
ويژگيهاى قرآن .
قرآن پژوهى .
ويژگى هاى اين نوشتار.
وحى يا آموزه الهى .
قرآن و آموزه الهى .
كار برد قرآنى وحى .
وحى همگون انبيا.
حقيقت وحى .
ويژگى هاى وحى .
الف : آگاهى فرابشرى .
ب :مصون از ترديد.
مراحل آگاهى انسان .
1 ـ خود آگاهى .
2 ـ آگاهى كسبى .
تحليل هاى ناسازگار از وحى .
تشخيص وحى .
افسانه ورقة بن نوفل .
افسانه غرانيق .
راه هاى دريافت وحى .
الف :وحى لدنى .
ب : وحى با واسطه .
گذرى به آنچه گذشت .
نزول وحى .
معناى نزول .
زمينه وحى فراگير.
اولين آيه ها.
آغاز بعثت .
نزول قرآن در ماه رمضان .
نزول دفعى , نزول تدريجى .
آخرين سوره .
بررسى يك نكته .
نام گذارى سوره ها.
فضاى مكه .
فضاى مدينه .
اسباب نزول .
شان نزول اختصاصى .
سخنى با فخر رازى .
معيار مكى و مدنى .
راه شناخت مكى و مدنى .
معناى آيه .
معناى اصطلاحى آيه .
كار برد آيه در روايات .
توقيفى بودن حدود آيه ها.
فايده شناخت آيه ها.
آخرين آيه .
سخنى با سيوطى .
گذرى بر مطالب اين بخش .
تدوين و جمع قرآن .
ديدگاه ها.
بررسى .
ديدگاه منتخب .
مرحله اول .
انگيزه مرحله اول .
نويسندگان وحى .
جواب يك اشكال .
ترتيب آيه ها.
مرحله دوم .
انگيزه مرحله دوم .
مرحله سوم .
انگيزه مرحله سوم .
تعداد قرآنهاى مرحله سوم .
موفقيت مرحله سوم .
ديدگاه على (ع ).
قرآن على (ع ).
ويژگى هاى قرآن على (ع ).
سرنوشت قرآن على (ع ).
مصحف هاى ديگر.
قرآن با چه خطى نوشته مى شد؟.
قرآن بر چه چيز نوشته مى شده است ؟.
مرورى بر گذشته :.
صيانت قرآن .
دليل تواتر.
استدلال به آيه هاى قرآن .
پاسخ شبهات .
قرائت متواتر در قرآن .
معناى قرائت .
ديدگاه منتخب .
تاسيس قاعده .
برهان عقلى .
رسول اللّه (ص ) و اختلاف قرائت .
اختلاف لهجه .
ائمه (ع ) و اختلاف قرائت .
احتمال ديگر.
پديده اختلاف قرائت .
عوامل اختلاف قرائت .
روايات احرف سبعه .
قرا سبع .
تواتر قرآن .
تواتر يك قرائت .
كدام قرائت متواتر است ؟.
فقها اسلام و قرا سبع .
نقد و بررسى .
قرائت عاصم .
ملاك صحت قرائت .
مرورى به آنچه گذشته .
محكم و متشابه .
پيدايش اين بحث .
معناى محكم .
معناى متشابه .
ديدگاه ها.
عوامل ابهام واژه .
ديدگاه منتخب .
تفسير متشابهات .
خطر پيروى از متشابهات .
تاويل چيست ؟.
چرا قرآن مشتمل بر متشابه است ؟.
مرورى بر آنچه در اين بخش گذشت .
ناسخ و منسوخ .
شيوه هاى قانون گذارى و ابلاغ قانون .
يهود و امكان نسخ .
اقسام نسخ .
اقسام ناسخ .
موارد نسخ .
فخر رازى و توجيه مرام .
آنچه در اين بخش گذشت .
اعجاز قرآن .
اعجاز در سخن .
اهميت سخن .
مراتب و اعجاز در سخن .
فراخوانى قرآن .
رمز اعجاز.
بى پايگى صرفه .
حقيقت اعجاز.
اعجاز و توحيد.
انگيزه اعجاز.
علم و اعجاز.
اعجاز و كرامت .
اعجاز و سحر.
ابعاد اعجاز قرآن .
بخش اول :(زيـبا سخـن ).
ويژگى هاى سخن .
الف ـ ويژگى هاى حروف و واژه .
ب ـ انتخاب اعراب .
ج ـ ساختار جمله .
نمونه ديگر.
قرآن و تمثيل .
قرآن و استعاره .
نمونه هاى ديگر.
سجع .
اقسام سجع .
الف ـ سجع متوازى .
ب ـ سجع متوازن .
ج ـ سجع مطرف .
بخش دوم :(سخن زيبا ابعاد معارف قرآن ).
ابعاد انسان .
دو مبدا, دو گرايش .
دو راهنما, دو سرنوشت .
قرآن و روابط سياسى و بين المللى .
قرآن و حقوق انسانى .
پيمانها.
عدالت .
احسان .
دوستى با كفار!.
پذيرش ولايت كفار!.
حفظ اسرار.
هوشيارى سياسى و دفاعى .
الف ـ جنگ ستيزى كفار.
ب ـ توطئه و خيانت كفار.
ج ـ جاسوسى كفار.
اعجاز و دانش بشر.
گردش كرات آسمانى .
پديده هاى جوى .
قرآن و بارش باران .
امى بودن رسول اللّه (ص ).
اعجاز عددى .
زبان قرآن .
دو چهره پيامبران .
چرا وحى به صورت لفظ در مى آيد؟.
سخن و مخاطب .
مخاطب قرآن .
پيامبر و زبان قوم .
زبان قوم چيست ؟.
ويژگى هاى زبان قوم .
الف :واژگان گويشى .
ب :قرار دادى بودن مفاهيم .
ج :قواعد سجاوندى و فنون سخن .
د : فضاى سخن .
قرآن و زبان قوم .
زبان قرآن از زبان قرآن .
ويژگى هاى زبان قرآن .
الف :واژگان عربى .
ب :فنون زبان عربى .
ج :بهره گيرى صحيح از شيوهاى محاوره .
1 ـ مثال هاى قرآن .
2 ـ قسم و نفرين در قرآن .
3 ـ طرح آداب و رسوم .
4 ـ دانش مخاطب .
5 ـ رهنمود به واقعيتها.
6 ـ جدال .
7 ـ فضاى سخن .
8 ـ شان نزول و طرح سؤال .
9 ـ تو صيف ها.
10 ـ قرآن وفرهنگ مردگرايى .
11 ـ تسامح و مبالغه .
پى آمدهاى بازتاب فرهنگ زمانه .
نگاهى به آنچه گذشت .
عترت (ع ) و زبان قرآن .
زبان ديگر قرآن .
سبك شناسى و روشها.
ضرورت سبك شناسى .
روشها.
الف : تفسير به ماثور يا روايى .
پى آمد اين روش .
ب : بى نيازى از روايات .
ج : عرفانى و باطنى .
د: تفسير شهودى .
هـ: علم گرايى .
بررسى .
و: روش الحادى و مادى .
ز: تفسير قرآن به قرآن .
ح : تفسير موضوعى .
پيشينه اين روش .
نگاهى ديگر.
تفسير به راى چيست ؟.
ديدگاه منتخب .
نقش عقل .
مقام رفيع عترت (ع ).
محورهاى اتحاد قرآن و عترت (ع ).
الف : حق محورى .
ب : صراط مستقيم .
ج : كوثر معارف .
د: عروة الوثقى .
عترت مفسر قرآن .
كدام روايت مفسر قرآن است ؟.
روايت مخالف قرآن .
خلاصه آنچه گذشت .
فهرست منابعلینک دانلود

منبع:
انجمن اسلام شناسی

امضای کاربر : خدایا به امید تو!
شنبه 21 مرداد 1391 - 18:44
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
ارسال پاسخبرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :